Pravopis i, í, y, ý po obojetných souhláskách

Do vět přidejte vhodná slova.