Pravopis i, í, y, ý po obojetných souhláskách

Doplňujte vynechaná i, í, y, ý.
plne, rozplvá se, splvá, plšek, plnule, plnoměr, lsý,
lsina, lsá se, olsalý, mlnský, mlnář, mlnek, mlt,
mlnice, mlnářka, lzátko, ldojed, malna, bylna, dolna,
slna, malček, lvanec, oslk, kolnko, malnko, pralnka,
lstonoš, lnka, ldový, ls, Lba, polbek, lbit se, plš,
Zln, hlna, ldé, slmák, lstí, ldumil, králk, kld,
úkld, pelněk