Pravopis i, í, y, ý po obojetných souhláskách

Do vět doplňte vynechaná slova.
V dětství jsem medvídka .
Naše se .
Čas rychle .
Nechce se jít do školy.
Budeme prázdniny.
Budeme ve dřezu nádobí.
jsme se dřív nepoznali.
Když chceš čisté ruce, musíš si je .
chce psa.