Pravopis i, í, y, ý po obojetných souhláskách

Zapisujte slova podle nápovědy.
 1        
       
2      3     
       
4         
       
  5