Pravopis i, í, y, ý po obojetných souhláskách

Zapisujte slova podle nápovědy.
1       2             
                
 3                 
        4          
 5                 
                
       6           
                
        7          
                
  8