Pravopis i, í, y, ý po obojetných souhláskách

Do slov doplňte i, í, y, ý.
potichu sklosřeljsem sssel
st trávupskusměsček
spka na obpředsňsdlištěobrovská sla
násoskauschatsček
náš snekschravýspkýsčet
skorasrsrová zeleninauž jsem s