Pravopis i, í, y, ý po obojetných souhláskách

Zapisujte slova protikladná.
   1       2        
     3           
4       5           
              
  6              
              
7