Pravopis i, í, y, ý po obojetných souhláskách

Doplňte i, í, y, ý.
Kouření je zlozvk. Lovli bzona. Loni bl schravý prosnec.
M jsme se na mstrovství umstili na prvním mstě.
Mloš seděl na židli a komhal nohama. Slšeli jsme vskot.
Vjmenuj několk přežvkavců, sudokoptníků a lichokoptníků.
Proč je ssel škodlvý? Kdo se živí hmzem? Hmzožravci.
Sček nepřilétá k ldským obdlím. U brány vbírali mtné.
Na pavučině se třptí kapčky rosy. Mlan se dvakrát zmlil.
Zmje zmzela na mtině.
V jste projevli velkou a nelčenou ltost.