Pravopis i, í, y, ý po obojetných souhláskách

Doplňte i, í, y, ý.
Umj si špnu z rukou. Skála bla z pskovce. Umš pravops?
Vhoď ten ušpněný pják. V máte nevzptatelné chování.
Slepš m papr? Slepš se skrývá pod lstím v lstnatých lesch.
Proč se ldé bojí netopra? Pepk si vrobl pšťalku.
Umš lovt na třptku? Potmě kloptali po slnici.
Za trest bude pkat ve vězení. Koupl m cvčnou psanku.
Kulsy bly vrobeny z ptlovny. Připchni obrázek špendlkem.
Přestaň pštět! Lbí se ti? U přepchové vly vli psi.