Pravopis i, í, y, ý po obojetných souhláskách

Doplňte i, í, y, ý.
Mslím, že se mlíš. Co je to nábtkářský průmsl? Lbor lchotil Ldě.
Lpa a lska mají podobné lsty. Uklzečka vsmčila pokoj.
Zbněk se zbtečně strachoval. Pobvali jsme u bvalého mlna.
Strýček bdlí v Bdžově a dědeček v Blně. Ztra vrazme na malny.
Pan Vbral si vstavěl novou vlu. Z pampelšek zblo jen chmří.
V vezete semlt oblí do mlna? Dmcháme vzduch do ohně.
Slovo nachomtnout se se příliš často neslší. Umš udělat smčku?