Pravopis i, í, y, ý po obojetných souhláskách

Doplňte i, í, y, ý.
Mtit znamená kácet stromy. Nic nenamtej! Skorky ppaly.
Chvěl se jako lst osky. To se vmká všem zvklostem.
K houslím patří smčec. Na mtině se vhřívala zmje.
Zamtli můj vnález. Zámek můžeš zamkat i odmkat.
V btvách se vužívaly mny. Kralevc se vdal do světa.
Krupobtí ublo sslí mládě. Pelněk je léčivá blna.
Kéž bs nebl pšný a domšlivý. Nabdl m srup.
V bste nevhráli vbjenou nikdy.