Pravopis i, í, y, ý po obojetných souhláskách

Doplňte i, í, y, ý.
Kočka Mcka se lsá k babčce. Na blzkém rybníce sdlí lsky.
Ukldíme plny. Naše klsna má na hlavě blou lsnku.
Olnka vzlkala kvůli poltému ubrusu. Hlna vschá, zalj záhon.
Bl jsi u holče? Uplnulo několk let. Lbuše navštívla plnárnu.
Slák zloml lži. Malčko b to mohlo bt lepší. Mslvec nabl pušku.
Klempři pobli střechu znkovým plechem. Blo slšet vzlkání.
Dne ubvá, noci přibvá. Medvdek mval se rád mje.
Mla mla talř. Poslali posly do btvy u Lpan.