Opakování učiva 1. pololetí

Doplňte chybějící souhlásky.
okeí skloceý šperk
proutěý košposlušý poaný
stiý stromskleněá baňka
potrestaý viíktýdeí pobyt
sloí klykoleí klouby
nástěá mapaklokaí skoky