Opakování učiva 1. pololetí

Doplňte chybějící písmena.
Mrek si oblbl bt v pokroví.
Nebl zvklý na raí rocvčku.
Pan Vbral je bestarostý človk.
Vmnil robtou okeí tabulku.
Nebhej po chodb.
Popnavé rostlny pstujeme v kvtináčích.
Vly vly vneček z pomnek.
Déšť myl prach chodníků.
falšoval moje popisy.
kus volit jiné telefoí číslo.
Vděli jsme viice i vié sklpky.
Nevdomí ldé vhráli.
M jsme zaspali jámu hlnou.
Nabl ceé kušenosti.