Opakování učiva 1. pololetí

Doplňte chybějící písmena.
První příznaky jara
Probouení přírody na jaře je doprovázeno zvšováním telot, jarními dešti a prodlužováním dne.
Noci se kracují.
V prvních jarních dnech k nám přiletěl taní ptáci.
Vdáme už skřivany, špačky a kos.
Na stromech ještě nestačil vrašit lsty, ale přesto se blou, žlutou nebo falovou barvou přihlásl jarní kvtky.
Jak vůbec dokázal tak rychle vkvést?
Je to tím, že si nashromáždil už v loňském roce rezervní živny v pozemních částech - v cibulch, hlzách nebo oencích.