Opakování učiva 1. pololetí

Doplňte chybějící písmena.
Jak přezmují netopři
S nastupujícím podzmem se snižuje teplota a vtrácejí se vřící roje hmzu.
Tehdy netopři vhledávají příbtky, aby přečkal zmu.
Stahují se do osvěených jeskyní nebo do pokrov domů.
Tam se zavšují svýma nožičkama s dráp a vsí hlavou dolů.
Samčky některých netoprů se hromažďují v jeskyích také proto,
aby zde porodil svoje mláďata. Mláďata se rodí holá,
proto má pro ně teplo vrobené v jeskyni orovským mnotvím tělček postatný vznam.