Stavba slova

Uvědomte si přííbuznost neúplných slov a poté je doplňte.
dostal smk, jazkový kurz, načepřený vrabec, lška Bstrouška, pozamkal mlnici
nablskané vázy, nemlá zbtečnost, malnová žvkačka, vsoká vžka, velká zma
obvkle se nemje, vnice u Mkulova, blo schravo, oslkovo koptko, vymslel
hlemždí ulta, pops mvala, plšový medvídek, průmslové zboží, hbtý Zbněk
namšlená prncezna, kmtala, ochmřené house, plžil se neslšně, kachna lska
staroblý příbtek, nablil stěnu