Tvoření slov

Doplňte vynechanou hlásku. Do závorky napište, od jakého slova bylo toto slovo odvozeno.
vysoké podpaky (), barevné obráky (), rozkvetlá zahráka (),
mustvo () vyhrálo, starobylá víka () na kostele, nová kníka (),
rozbitá mika (), zajímavá ukáka (), rozkrájet dort na kouky (),
zlatá ryka (), nabíráme lopakou (), příjemná procháka ()