Tvoření slov

Ke slovu základovému přidejte slovo od něj odvozené.