Souhláskové skupiny

Doplňte do slov chybějící souhlásky.
vyhozené šatvoseřazené žavopraký kostel
liký životprojíka po Labianglické lotvo
roáhlé lesyvydobyté vítětvípřite k babičce
neliký zločinrotípal polínkaina obyvatel
snaí úkolysouseká výpomoctví je betarostné
ký smíchzlobivé děkozískal bohatví
ské autobusyká zkouškalitvo je v bepečí