Souhláskové skupiny

Doplňte vhodné předpony.
rychlá pověďseda oddílu
tyčil vlajkupuštěný prohřešek
kvetlý sadsypané bonbóny
dostal se do pečívynesl padky
jet kalužnikající zpěvák
krátký počinekvinný člověk