Zdvojené souhlásky

Uvědomte si kořeny slov a předpony, poté doplňte -z-, nebo -zz-.
beubá stařenka, ropustná polévka, rohlasový program, oči se dítěti rošířily,
bedrátový telefon, rosypaný cukr, učitel se rolobil, benohé zvíře, bepráví,
bevadný oblek, betvará hmota, rouřený býk, roepnutý kabát, beradný cizinec