Předložky s, z

Doplňujte předložky s, se, z, ze a i, í, y ý.
Slšeli hlasy rozhlasu. Učil se ním pravdelně.
Vrátil se Austrále. Z džungle se ozval hrozvé zvuky.
Socha bla vtesána mramoru. Nepřišel dobrým úmslem.
troub se lnula vůně. Vrobm vrobek papru.
Vtali nás povkem. Nastili se námi.
Jedl chléb srem. Brz vběhl řady žáků.
Mval rád závn mákem. Odešel slbem.
Koupl vrobky lka. Vlak vjel nádraží.
Napl se lmonády sklenice. Pavučina v stropu.
Na vkend pojedeme přátel do Pardubc.
Děti šly otcem na vcházku.