Předložky s, z

Doplňujte předložky s, se, z, ze a předpony s-, se-, z-, ze-, vz-.
Vyslechli jsme právu rádia. blížil se kamarády.
pravené přístroje byly prodány velkou levou.
Nadechl se hluboka a tichl. chází ti lístek potvrzením.
Na všechno si pomněl. běhl chodů.
maž tabuli! chovej si papír složenkou.
Vrátil se cesty celý trápený. krať ten článek i nadpisem.
stolu padlo pero. Nesmíš ho pustit očí.
radostí jsme brali houby. bojiště přišly dobré právy.
Nebyl tvou písemnou právou spokojen.