Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Spojte vhodné dvojice.