Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Předložené věty doplňte vhodnými slovy.