Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Doplňujte neúplná slova.
svt patří nám, obl překážku, sbratel mincí, nebuď zbablý,
děti se sbhly před školou, dvě sbračky polévky, přesvdčil mě,
rychle to obhni, díval se na vystavěné obkty, někam odbhla,
prádlo na slunci zblelo, prohlédl si to jen zbžně, vojenský zbh,
velký výbr zboží, vinu hledej v sob, na pkném místě, široký vzd,
spočítej obm krychle, sloveso je ve třetí osob, byl to obtní beránek,
při honb za úspěchem nedobhl, v úzké chodb