Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Doplňujte neúplná slova.
Zpvák pkně zpíval. Byla to od něj obť. Obdnej pt kvtin.
Spchej, ale nechoď pšky. Tamjším lidem jsme nerozumli.
Choval se nerozum. Viděli jsme zmť barev. Zapoml mkkou tužku.
Ve mstě nerostou pomnky. Připoml mám její slib.
Vdec obvil skvlý vynález. Zemtřesení si vyžádalo tisíce obtí.
Přijel s obmným balíkem. Přiml koně k vtší rychlosti.