Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Spojujte vhodné dvojice slov.