Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Doplňujte -ě- / -je-.
obtoval se pro vdu, vybhni do schodů, včasná obdnávka,
nevl do vzdu, uklidil hráb, tvářil se zvdavě, pkná Btka,
povst o hrabti, rozsáhlý výbh, vdom lhal, špatné svdomí,
milé obtí, nízké naptí, vyptí sil, povděl pár vt, vyvste vlajky,
kruhový obzd, promnlivé počasí, bylo bezvtří, pohádkové zvení,
pět sbraček omáčky, obtaví lidé, Staré povsti české, obvil se bžec