Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Doplňujte skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně.
předpoděl prohru, ovení Ameriky, zdavý Adam, oktiv fotoaparátu,
neřím ti, dlouhá ta nebo soutí, spolužačka Ktoslava, kký chléb,
ovitel penicilínu, na na holení, tice kamarádů, zářící hzda,
neděl nic, známá c, zrakový m, špatné sdomí, výh pro koně,
společný od, ot celý les, náš st, model zekoule, slaný klobouk,
děný plech, dorozul se s nimi, stský okruh, kulatý síc, kro tebe,
zaplacený zastnanec, mylná donka, známý dec, malé ktinářství