Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Doplňujte vynechaná -ě-, -je-, ně-.
Vnoval Kvtě hvzdářský dalekohled. Vzd vyústil na námstí.
Obtavý vdec vnoval vynález lidstvu. Války si vyžádaly obti.
Bdoval nad nepkným vysvdčením. Brzy se nasytíme obdem.
Mámino obtí příjem potěší. Obl západním smrem Kromříž.
Bojíš se potm ve sklep? Zřejm nemřil správným teplomrem.
Oněml překvapením. Zapomtlivé Btce připomli její obdnávku.
Neuml vypočítat průmr.Jez střídm! Mj se na pozoru!
Obdnal vnec. Povs obrazy rovně. Vra je nezamstnaná.