Malé opakování

Ke slovům zapište podle vzoru, jak je můžeme rozdělit na konci řádku.
vystupujevystupuje
zelenina
odpoledne
večerníček
spolužačka
učitelka
rákosníček
raketoplán