Malé opakování

Přečtěte si pozorně básničku. Přepište správně na linky její verše.
Karku lkale sem spě chá,
b abič kauž naniče ká.
Včer némhá jiček ávlček,
natah u je mls ný krč ek.
V l čekspa tři lkošíček,
hnedvy strč il j a zýček.
Kar kuličce sba bič kou
z a mával jenpa cičkou.