Malé opakování

V přídavných jménech se přeházely slabiky. Přídavná jména složte a od každého utvořte příslovce.
1   2     3          
        4      
    5          
            
      6