Malé opakování

Doplňte -ě-, -ně- v předložených slovech.
promnlivonamřpolomrzřejm
zapomlsetmlo setemnejznámjší
mděnkanejrozumjšírozumumlec
skromdomnkadojemtamjší
zamstnancipromnasoukrommla
skromosamlepomnkynerozum
krommstozámrněmření
msíčnísmšnýodmněnmlčina