Malé opakování

Doplňte -ě-, -je, -ně- v předložených slovech.
obvvtšísvdomíobmný
pvecpnaskvlezápstí
zptkvtpstzavtřil
bezvdomívtrovkakolobžkapovdomý
na chodbbdovalobšenecdosp
pnkavavzpomlpřipomlosam