Opakování učiva nižších ročníků

Určete, zda ma místě závorky bude velké nebo malé písmeno.
(s)tředozemní (m)oře
(š)těně (d)ášenka
(r)akouská (m)ěsta
(h)ora (b)laník
(p)ražské (d)omy
(l)es (ř)áholec
(ž)ákyně (n)ováková
(f)rancouzi a (č)íňané
(f)otbalisté z (e)vropy
(j)aponci v (k)osmu
(b)rňané v (č)esku
(h)radec (k)rálové
(l)ev (c)ésar
(b)altské (m)oře
(h)rad (k)arlštejn
(ř)eka (d)yje
(k)rušné (h)ory
(z)ámek (o)počno