Opakování učiva nižších ročníků

Do vět doplňte vynechané i/í, y/ý.
Vr velký
Vr je naší největší sovou.
Hnízdí obvkle ve skalách.
Vdáme ho kroužit i nad rovnam.
Lov mez západem a vchodem slunce.
Dovede prudce vrazt a kořist hbtě uchopt.
Neubrání se několka soupeřům, má totiž nepohblvé oči.
Vdí tak vždy jen jednoho.
Jako všechny sov je dalekozraký.