Opakování učiva nižších ročníků

Do slov doplňte i/í, y/ý. Nezapomeňte si pravopis zdůvodnit.
Na jaře mvají strom mzu. Uděláš vmk na hrazdě? Na osce seděla skorka.
V prosnci bvají mrazky. Zbšek se chlubl vsvědčením. Netopr vsel na vkýři.
Na vstavšti vstavovali mčky nádob, vsavače, mxéry, umvadla, lže i nábtek.
Omlem vpl roztok na mtí nádob. Žáci sbrali lsty do vtvarné vchov.
Slepce spaly na bdýlku. Lstonoš vspal dops. Po nepřátelch neblo ani stop.
Děti se v neděl vdaly na vlet do blzkého okol. Uklď smtko!