Slovní druhy

Zapište přídavná jména protikladná k uvedeným slovům.
 1                
2        3           
               
4           5        
     6            
               
 7                
       8