Slovní druhy

K příslovcům přidejte správnou otázku.
hezky -
ven -
loni -
vysoce -
lépe -
příště -
jemně -
všude -
uprostřed -
pryč -
daleko -
dolů -
dříve -
skromně -
vedle -
pak -
česky -
občas -
zpátky -
proti -