Slovní druhy

Doplňte chybějící písmena. U slov vypsaných v tabulce určete slovní druhy (použijte číslice).
Zbvající ptáci přesídlli do nových hnízd ve větvch. Studenti hlédli dokument o jednání vtouženého mru. Mmozemšťané zvdavě nahlželi do ldských příbtků. Nebepečná zmje ukázala drzým vrostkům svůj jazček. Obdnávka nové mchačky nebla vřízena. Cizí automobl obly zátaras. Vsvtly hvězdy a vlci temně zavli. Lidé vnímal tyto právy jako zbtečné. Vpravčí zvl a lně vkročil do tm.

ptáci
do
nových
hnízd
ve
studenti
dokument
o
ukázala
drzým
svůj
na
novou
cizí
hvězdy
a
vlci
temně
lidé
tyto