Slovní druhy

Určete slovní druh vybraných slov. Použijte číslice.
Kolem stánku se tísnily davy dětí. Šel jsem raději kolem, aby mě neviděli. Eliška stála nad svým kolem. Jsem z toho úplně vedle. Stál jsem těsně vedle něj. Tatínek právě jí polévku. Nedávej jí to hned teď. Domácí úkol ti přinesu večer. Právě dnes je úplně úžasný večer. Myslí jen na jídlo. Bystrou myslí dokážeme zázraky. Je pozdě, lež v posteli. Tohle je totální lež. Používáme nový prací prášek. Pilnou prací se dostaneme k cíli. Tak pojďte dál. Ten čas tak rychle letí. Doporučil mu, aby si známku opravil. Aby ho vzal čert! Když zamrzl rybník, šli jsme bruslit. Když já jsem hrozný nešika.