Podstatná jména

Doplňte chybějící písmena. U vybraných podstatných jmen určete pád.
Země je planetou hmzu. S vjimkou několka druhů, které jsou pro človka užitečné, nebo ničí škodlvější druhy, je vtšina hmzu škodlvá. Mandelnka ničí bramborová pole, saranče um v některch zemch zlkvdovat za několk hodin celou sklzeň. Vš, blech, komáři jsou nostel nebepečných nemoc - moru, tfu, malárie, žluté zmnice a jiných.

Země -
planetou -
druhů -
druhy -
pole -
saranče -
hodin -
moru -
komáři -
malárie -