Číslovky

Doplňte do vět správné tvary číslovek v závorce.
Jsem vzhůru už od (dvě) hodin. Hráli jsme si s (obě) malými dětmi.
Vyslechli jsme vyprávění o (dva) kamarádech. Stůj pevně na (obě) nohách.
Po chvíli přijedete ke (dva) stromům. Bez (obě) aut se neobejdeme.
Dívka cvičila s (dvě) švihadly. Na (obě) stranách řeky byl příkrý sráz.
Jeden je za osmnáct, druhý bez (dva) za dvacet.