Číslovky

Doplňte do vět nabízené číslovky a doplňte neúplná slova.
Prnc zabl draka se (3) hlavam.
Vbarvl vkres (4) barevným pastelkam.
Odpočíval jsme pod (3) štíhlm jedlem.
K vsněnému cíl jsme dorazl po (4) hodinách.
Odborníci se zabval (4) Mánesovm kresbam.
Vstrašené děti se lekl (3) náhlch zablsknutí na obzoru.
Přijel do mlna kvůl (3) ptlům mouky.
Vprávěl nám o (3) slčných vlách, které tančil za svtu měsce v lesku.
Se svými (4) vvklaným zub mus brz k zubaři.