Číslovky

Číslovky zapište číslicemi.
Žijeme ve (dvacátém prvním) století, ale významné vynálezy byly objeveny ve (dvacátém) století.
Opiš (šesté) cvičení na straně (osmnáct) v učebnici.
Podtrhni (druhý) a (třetí) ve cvičení (sedm) na (sedmnácté) straně.
(Devátého března) jsme oslavili (desáté) výročí založení filmového festivalu.
Docházka na (prvním) stupni základní školy je ukončena (pátou) třídou.
Snídáme vždy v (sedm) hodin a obědváme obvykle po (dvanácté) hodině.
Syslí samice je pyšná na svá (tři) mláďata.