Skladba

Doplňte do vět vhodný podmět.
Košili žehlí . Na komíně mají hnízdo . S barevnými míči si hrají . Rychlí kličkovali mezi pařezy. Čerstvý je výborný. Tyto jsou obtíženy švestkami a třešněmi. Ve vesnici se rozštěkali všichni . Večer nás vyděsilo psí . Kousek za vsí začínají hluboké .