Skladba

V každé větě najděte základní skladební dvojici. Zapište podmět a přísudek.
Milan vystupoval vždy skromně.
Všichni mu dobře porozuměli.
Cesta stoupala strmě vzhůru.
Potvrdila se nám naše domněnka.
Nezapomněl Zbyněk na svůj úkol?
Učitel nám připomněl důležitá pravidla pravopisu.
Alice si často vzpomněla na slova svojí babičky.